Japon Kılıcı Katana

Katana Nedir ?Katana,ya da taçinin kullanımını takiben 1400'lerden sonraki ismiyle dayito, tek-yönlü, uzun Japon kılıcıdır. Çoğu Japon, katana kelimesini genel olarak kılıç anlamında kullanır.

Japon samurayı tarafından kullanılan, geleneksel tek-yönlü, kıvrık kılıç çeşididir. Vakizaşi veya şoto ile ya da tanto ile eş olarak bilinen katana, buşi sınıfı savaşçılar olan bukeler tarafından kullanılırdı. İki silah beraber olduğunda büyük-küçük anlamına gelen dayişo olarak adlandırılır ve samurayların kişisel onur ve sosyal gücünü temsil ederdi. Uzun kılıç açık alanda yapılan dövüşlerde kullanılırken kısa kılıç yan silah olarak taşınır ve saplama amacıyla ya da yakın dövüşlerde (örn: içeride) ve seppuku için kullanılırdı.

Kın (saya) ve el siperi (suba), özellikle Edo döneminin son yıllarında özel olarak tasarlanan sanat eserleriydi ve karmaşık bir dizayna sahipti.

Asıl olarak kesmek için kullanılmasına rağmen hafif eğriliği sayesinde etkili bir saplama silahı olarak da kullanılabilir. Çift elle tutulacak şekilde tasarlanmış olsa da bazı eski Japon dövüş teknikleri en azından bir ya da iki tek-el tekniği içerir.

Terminaloji

 Aykuçi: El korunağı (tsuba) olmayan küçük bıçak (tanto). Genellikle elbisenin içerisine gizli olarak kadınlar tarafından taşınırdı.
Aşi Jiden hamona uzanan yumuşak çelikten küçük kanallar. Genel anlamda “ayaklar”. Hamondaki bu düzensizliklerin, keskin kenarın parçalarının kırılmasını engellemek için olduğu söylenir.
Ayasugi Bir çeşit jihadda. Kılıcın boş kısmı yapılırken masame desenli çelik bloğunun törpülenmesi sırasında oluşan düzenli dalgalı çizgiler.
Bo'hi Geniş yiv ya da hi
Boşi Uçtaki sert kenar deseni.
Çoji Yonca ya da mantar şekilli hamon.
Çokuto Düz kılıç
Gunome Yarım daire dalga şeklindeki hamon.
Ha Keskin kenar
Habuçi Hamonun kenarını sınırlayan çizgi, sertten yumuşak çeliğe geçiş kısmı
Hada Dövme izleri
Hamaçi Bilenmiş kenarın başlangıcındaki çentik izleri.
Hamon Yumuşak perlit çeliğe geçiş bölgesini de kapsayan martensit çelik deseni.
Hi Bıçağın üst kısmındaki yiv.
Hitasura çoji Alacalı bıçakta çoji şekilli hamon.
Horimono Bıçak üzerindeki oyma ya da işlemeler.
Inazuma Habuki bölgesinin dikey zik-zak deseni. Tam çevirisi "yıldırım çizgileri"
Itame Katlanmış çelik bloğunun dövülmesiyle oluşan tahtaya benzer damarlı doku. Tahta üzerindeki düzensiz yuvarlak şekillere benzer.
Ji Hamonun üstündeki yüzey.
Jihadda Bıçak veya jinin deseni.
Jijetsu Bıçağın yüzey rengi ve deseni
Katana Samurayların kullandığı kıvrık kılıç.
Ken Eski Japonya'da imal edilen düz kılıç. Hiyan döneminde yerini taçi almıştır.
Kinsuji Habuçinin sert kısmındaki yatay çizgiler. Tam çevirisi "altın çizgiler"
Kissaki Kılıcın ucu.
Ko nayi Habuçideki, ni ve nayoi büyüklüğü arasındaki sert çelik parçaları, martensit kristaller.
Ko notari Hamondaki sığ ve düzensiz dalgalanmalar.
Masame Katlanmış çelik bloğunun dövülmemiş kısmında oluşan tahtaya benzer damarlı doku. Tahta üzerindeki şekillere benzeyen yakın aralıklı düzenli çizgiler.
Meyi Kılıç ustasının imzası.
Mekugi ana Teng üzerindeki pim deliği.
Motohaba Maçideki genişlik.
Muni Arka yüzey.
Muni-maçi Tengin arka işaret kısmının üzerindeki çentik.
Nagasa Bıçak uzunluğu.
Nakago Tengin sonu.
Nayi Habuçi üzerinde bulunan, gözle görülebilecek kadar büyük martensit kristal parçacıklar.
Nihonto Ken, naginata, yari, taçi, katana, vakizaşi ve tantonun içinde bulunduğu Japon kılıçları
Nayoi Habuçi üzerinde bulunan, gözle görülmesi mümkün olmayan martensit ya da perlit parçacıklar. Puslu, bulanık alanlar olarak ortaya çıkar.
Notare Hamon üzerindeki düzensiz dalgalanmalar.
Omote Ön.
Sakihaba Yokoti genişliği.
Şinogi Kılıcın kenarını belirleyen sırt çizgisi.
Şinogiji Sırt çizgisinin üstündeki bıçak yüzeyi.
Sori Bıçağın eğrilik miktarı.
Suguha Düz hamon.
Suriyage Taçiyi, katana boyutuna indirgemek için kısaltılmış teng.
Tanto Japon bıçak veya kaması.
Taçi Eski samurayların at üstünde kullandığı uzun kılıç.
Togi Katananın cilalı yüzeyi.
Toran Dalga şekilli hamon.
Ura Arka.
Utsuri Yüzeydeki beyazımsı etki, hamonun dışındaki ji. Tam çevirisi "yansıma".
Vakizaşi Samurayların kullandığı kısa kılıç.
Yakiba Keskin kenar.
Yasurami Nakago üzerindeki törpü izleri.
Yokoti Ucu gövdeden ayıran sınır.