KENDO

Kendo


Kendo, kökeni Japonya olan bir Uzak Doğu kılıç kullanma sanatıdır. Kılıç anlamına gelen ken ile yol anlamına gelen do kelimelerinin birleşimden oluşmuştur. Kendo zaman içinde kenjutsu olarak bilinen kılıç teknikleri öğretisinden geliştirilmiştir.

Kendo kavramı “geleneksel Japon kılıcı katanayı kullanma prensipleri dogrultusunda insan karakterini (tabiatını) kontrol altına alma“ prensibine dayanır.

Kendo çalışmanın amacı;

Zihni ve vücudu bir bütün haline getirmek.
Güçlü/dinç bir ruh yetiştirmek ve doğru, sürekli çalışma ile Kendo sanatında gelişim için çabalamak.
İnsan nezaketi ve onurunu saygın tutmak.
Diğerleriyle samimiyet içinde bir araya gelmek.
Bireysel gelişim için sürekli çalışmaktır.
Bu sayede kişi, ülkesini ve toplumunu sever, kültür gelişimine katkıda bulunur ve insanlar arasında barış ve refahın hüküm sürmesi sağlamak için çalışır.

Kendo çalışmaları [keiko-gi] ve [hakama] adı verilen geleneksel Japon kıyafetleriyle koruyucu zırh seti giyilerek yapılır. Katanayı temsilen shinai adı verilen ve bambu kamışından imal edilen eğitim kılıcı kullanılır. Kata çalışmaları ise bokken denilen ağaçtan imal edilen kılıçla yapılır.
Derecelendirme

Diğer Uzak Doğu dövüş sporlarında olduğu gibi Kendo'da da kişinin seviyesinin belirlenmesi bir derecelendirme sistemi kullanılır. Bunlar "kyÅ«", "dan" ve "shogo" adı verilen üç sistemdir. "KyÅ«" alt kademede çalışanların seviye kategorisini temsil eder ve 1'den 6'ya kadar derecelendirilir. Dan ise üst seviyeleri gösterir ve 1'den 10'a kadar derecelendirilir. 1. kyÅ« en yüksek kyÅ« seviyesiyken 1. dan en düşük dan seviyesidir.

Shogo ise 6. dan'dan başlayarak kişinin eğitsel yeteneklerini, kişiliğini ve Kendo'ya katkısını onurlandırmak için kullanılan bir sistemdir. Düşükten yükseğe Renshi, Kyoshi ve Hanshi adında üç kategoriden oluşur.

AJKF, 9. dan ve 10. dan'ı ödüllendirmediği için Kendo'da ulaşılabilecek en yüksek seviye 8. dan'dır.

Bazı dövüş sporlarının aksine Kendo çalışanların kıyafetlerinde seviyelerine bağlı olarak hiç bir görsel farklılık bulunmamaktadır.

Kendo'da bir sonraki dan seviyesine geçebilmek belli zaman kısıtları vardır; bunlar sahip olunan dan seviyelerine göre belirlenir. Örneğin 3. dan sahibi 4. dan sınavına girebilmek için 3 yıl beklemelidir.

Dan seviyeleri Japonca adlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır:

 • 1. Dan - Shodan (1. kyu (Ikkyu) olduktan en az 3 ay sonra 1. dan sınavına girilebilir; kişi 14 yaşından büyük olmalıdır)
 • 2. Dan - Nidan
 • 3. Dan - Sandan
 • 4. Dan - Yondan
 • 5. Dan - Godan
 • 6. Dan - Rokudan
 • 7. Dan - Nanadan
 • 8. Dan - Hachi-Dan (7. dan olduktan en az 10 sene sonra Hachi-Dan sınavına girilebilir; kişi 46 yaşından büyük olmalıdır)

Temel Terimler

 • Bokken: Tahta kılıç
 • Bougu: Kendo zırhı
 • Dan: Üst kademe budo çalışanlarının seviye kategorisi
 • Dou: Göğüs koruyucu; hedeflerden biri
 • Doujou: Budo çalışma yeri
 • Hajime: Japonca "başlamak"
 • Hakama: Geleneksel Japon pantalonu
 • İaidouka: İaido yapan kişi(ler)
 • İaitou: Japon kılıcının kesmeyen metal kopyası
 • Kata: Belirli çalışma formları
 • Katana: Japon kılıcı
 • Keiko: Çalışma, antreman
 • Keiko-gi: Çalışma kıyafeti
 • Kendouka: Kendo yapan kişi(ler)
 • Kenshi: Kılıç kullanan kişi(ler)
 • Kiai: Çığlık, bağırış
 • Kihon: Temel uygulamalar
 • Kodachi: Kısa kılıç
 • Kote: Eldiven zırh; hedeflerden biri
 • Kyu: Alt kademede budo çalışanlarının seviye kategorisi
 • Men: Koruyucu kask; hedeflerden biri
 • Metsuke: Bakış
 • Mokuso: Meditasyon halinde doğru oturuş ve nefes alma
 • Rei: Görgü kuralları, saygı gösterme; selamlama
 • Seiza: Dizlerin üzerine oturma pozisyonu
 • Sonkyo: Selamlama içinde dizlerin kırık olduğu ve kalçanın üzerine oturuldugu pozisyon
 • Shiai: Müsabaka
 • Shinai: Bambu kılıç
 • Tare: Kalça ve kasık koruyucu
 • Tsuki: Boğaz koruması, hedeflerden biri
 • Uchidachi: Kendo kataları'nda saldırıya başlayan
 • Yuudansha: Dan sahibi olan kişi(ler)